Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce düzenlenen, bölgesel, büyük, stratejik ve genel olarak sektörel bazda asgari şartlar çerçevesinde desteklerinin oluştuğu ve bu asgari şartlara uygun olarak kapatılması gereken bir belgedir. Uygulanan destekler,

Bölgesel destekli yatırımlar

 • Kdv istisnası

Teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları KDV’den istisna edilebilir.

 • Gümrük vergisi muafiyeti

Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali, İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır.

 • Vergi indirimi

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanır.

 • SSK işveren pirimi desteği

Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanmasıdır.

 • Faiz desteği 
 1. bölge itibariyle Bölgesel Destekli Yatırımlar, Stratejik yatırımlar ve AR-GE yatırımları çerçevesinde, en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının TL cinsinden 3 puandan 7 puana kadar, döviz cinsinde 1 den 2 puana kadar indiriminin bakanlık bütçesinden karşılanmasıdır.
 • Sigorta pirimi desteği

6 ncı bölgede, büyük ölçekli yatırımlar ve stratejik yatırımlarda uygulanan, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle işveren adına Bakanlık bütçesinden karşılanabilir.

 • Gelir vergisi stopajı desteği

6 ncı bölge için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

 • Genel destekli yatırımlar
 • Kdv istisnası

Teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları KDV’den istisna edilebilir.

 • Gümrük vergisi muafiyeti

Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali, İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır.

 

 

Sizinle İletişime Geçelim

+90 (536) 597 6130

Detaylı bilgi için arayınız.