SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR?

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu 1.maddesine göre, göz önüne alınan sanayi işletmelerine ve sürekli olarak tamir işleriyle uğraşan işletmeler ile enerji üreten santraller yada büyük inşaat işleriyle uğraşan işletmelere verilen belgedir. Bu kanunun 2.maddesine göre de, “Sanayi işletmesi, faaliyete geçtiği andan itibaren 2 ay içerisinde İL BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNE  şahsen ya da taahhütlü posta ile başvuru yaparak bu belgeyi almakla yükümlüdür. Sanayi Sicil Kanununun 1.maddesine göre değerlendirilen işletmeler EN AZ 1 İŞÇİ çalıştırıyorsa ve işletme faaliyetini gerçekleştirebileceği iş yerini EN AZ 1 YIL SÜRE İLE KİRALAMIŞ ise  sanayi sicil kaydı yapılır.

Sanayi Sicil Belgesinin İşletmelere Sağlandığı Ayrıcalıklar

 • İhraç kaydıyla yapılan mal teslimlerine KDV den muaftırlar.
 • Sanayi Sicil Belgesine ait bir suretin TEDAŞ’a verilmesiyle sanayi abonesi tarifesinden elektrik faturaları indirimli ödenir.
 • Kamu İhale Kanununda mevcut olan  yerli isteklilerin seçilmesinde avantajlı duruma geçilir.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlardan gelebilecek her türlü faydadan yararlanırlar.

İlgili Kanunun 2. maddesine göre;

 • Sanayi işletmeleri faaliyete geçtikleri günden itibaren 2 ay içinde İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRLÜKLERİNE şahsen ya da posta yolu ile müracaat ederek Sanayi Sicil Belgesi’ni almaları ve bu belgenin verilişinden itibaren 2 yılda bir vize yaptırmaları gerekmektedir.

İlgili Kanunun 4. maddesine göre;

 • İşletme ünvanı değişikliğinde
 • İşletmenin üretim konusu değişikliğinde
 • İşletmenin iş kolu değişikliğinde
 • İşletmenin kapasite raporundaki değişikliğinde
 • İşletmenin adres değişikliğinde
 • İşletmenin üretime son vermesi   durumlarında 1 ay içinde  İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNE şahsen ya da posta yolu ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

İlgili Kanunun 5. maddesine göre;

 • Bir önceki yılın bilgilerini gösteren “YILLIK İŞLETME CETVELİ” nin yılbaşından itibaren ilk 4ay içinde verilmesi öngörülmüştür. Şahsen olabileceği gibi posta yolu ile de müracaat kabul edilmektedir.

İlgili Kanunun 11. maddesine göre;

 • Sanayi işletmeleri tarafından sunulan her türlü bilgi ve belgenin gerçeğe aykırılığı tespiti halinde idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.

İlk Kez Sanayi Sicil Belgesi Alacaklar İçin Gerekli Olan Evraklar

 • Dilekçe
 • İşletmenin bağlı olduğu odadan aldığı Kapasite Raporunun ASLI GİBİDİR onaylı sureti
 • İşletmeye ait SANAYİ SİCİL BEYANNAMESİ
 • İşletmeye ait önceki dönem  YILLIK İŞLETME CETVELİ
 • İşletmeye ait TİCARET SİCİL GAZETESİ
 • İşletmeye ait makina ve teçhizatlar ya da işletme faaliyetlerinin yürütüldüğü bina kiralık ise KİRA SÖZLEŞMESİNİN noter onaylı sureti ve fotokopisi
 • İşletme yetkililerinin imza sirküleri (gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi örneği)
 • Yetki belgesi

Hatırlatma:

Üretim yeri birden fazla olan işletmelerin her biri için ayrı Kapasite Raporu çıkararak, Sanayi Sicil Belgelerini ayrı ayrı alması gerekir.

Hatırlatma:

Aynı adresi birden fazla faaliyet gösteren işletmeler kullanıyorsa, Sanayi Sicil Belgesi almaları şartlara bağlanmıştır. Bunlar ;

 • işletme faaliyetlerinin birbirinden farklı olması
 • Mevcut ortamın fiziki olarak bölünmüş olması ve ortak kullanılan materyallerin olmaması
 • SSK ve Oda kayıtlarının olması
 • Her firmanın Personelinin ayrı olması
 • İşletmelerin kendilerine ait kapasite raporlarının olması

Adres ve Ünvan Değişikliği İşlemlerinde Gerekli Olan Evraklar

 • Sanayi Sicil Belgesinin Aslı
 • İşletmenin bağlı olduğu odadan aldığı Kapasite Raporunun ASLI GİBİDİR onaylı sureti
 • İşletmeye ait SANAYİ SİCİL BEYANNAMESİ
 • İşletmeye ait önceki dönem  YILLIK İŞLETME CETVELİ
 • Ünvan ve adres değişikliğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • İşletme yetkililerinin imza sirküleri (gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi örneği)
 • Yetki belgesi

Sanayi Sicil Belgesinin Kaybedilmesi Halinde Gerekli Olan Evraklar

 • Öncelikle Sanayi Sicil Belgesinin kaybedildiğine dair yerel gazetede kayıp ilanı verilir , kayıp ilanından sonra aşağıdaki belgelerle birlikte başvuru yapılması gerekir
 • Dilekçe
 • Kayıp ilanının verildiği gazete sureti
 • İşletmenin bağlı olduğu odadan aldığı Kapasite Raporunun ASLI GİBİDİR onaylı sureti
 • İşletmeye ait SANAYİ SİCİL BEYANNAMESİ
 • İşletmeye ait önceki dönem  YILLIK İŞLETME CETVELİ
 • İşletme yetkililerinin imza sirküleri (gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi örneği)
 • Yetki belgesi

Üretime Son Verilmesi Halinde Gerekli Olan Evraklar

 • Üretime son verilmesi halinde , ilgili durumun 1 ay içerisinde İL BİLİM , SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNE aşağıdaki evraklarla birlikte yazılı olarak bildirim yapılması kanuni zorunluluktur, aksi durumda idari para cezası uygulanmaktadır.
 • Üretime son verildiğini belirten dilekçe
 • Sanayi Sicil Belgesinin aslı ( kayıp olması halinde gazete kayıp ilanı)

Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemleri İçin Gerekli Olan Evraklar

 • Sanayi Sicil Belgesinin verilmiş olduğu tarihten itibaren her 2 yılda bir aşağıdaki evraklarla birlikte vize işlemi yaptırılması gerekir.
 • Dilekçe
 • Sanayi Sicil Belgesinin aslı
 • Önceki dönem YILLIK İŞLETME CETVELİ
 • Kapasite raporunun bir kopyası
 • İşletme yetkililerinin imza sirküleri (gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi örneği)
 • Yetki belgesi

 

 

Sizinle İletişime Geçelim

+90 (536) 597 6130

Detaylı bilgi için arayınız.