01.01.2012 tarihinden itibaren  yapı ruhsatına tabi olan tüm yapıların, yapı müteahhitliğini üstlenmiş olanların (yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası almış olması şartıyla) sorumluluğu altında inşa edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Yetki belgesini numarası almak için aşağıdaki belgeler hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine teslim edilmesi yeterli olmaktadır.

Gerçek Kişilerde:

 • Dilekçe
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Yapı müteahhidi yetki belgesi numarası başvuru formu
 • Kayıtlı olunan meslek odasından müracaat yılı içinde alınmış kayıt belgesinin aslı

Tüzel Kişilerde:

 • Dilekçe
 • Şirketin kayıtlı olduğu meslek odasından alınmış kayıt belgesinin aslı
 • Şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ‘ nin aslı
 • Şirket türüne göre , şirketi temsile yetkili kişi ya da kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri ve vergi no, vergi dairesi,adres,telefon,fax,e-mail vb bilgileri.
 • Yapı müteahhidi yetki belgesi numarası başvuru formu

MÜTEAHHİT YETKİ BELGESİ BAŞVURU BELGELERİ

Geçici Müteahhitlik: (İnşaat ; bodrum+2 kat, 500 m2’ yi aşmayacak ise )

 • Kimlik fotokopisi
 • Başvuru formu
 • Tapu fotokopisi
 • Tapu eğer hisseli ise noter onaylı muvafakatname
 • Geçici müteahhitlik yetki belgesi numarasının kullanımına ilişkin bilgilendirme (Müdürlüklerden alınabilir)
 • Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına , başvuru sahibi adına yatırılan banka dekontu.
  (Kod:118) (EFT ya da HAVALE kabul edilmemektedir)

Gerçek Kişi:

 • Başvuru formu
 • Kimlik fotokopisi
 • Ticaret Odası kayıt belgesi (başvuru yılı içinde alınmış olmalı ve faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar olmalı)
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına , başvuru sahibi  adına yatırılan banka dekontu.
  (Kod:118) (EFT ya da HAVALE kabul edilmemektedir)

Şirketler:

 • Başvuru Formu (Son ortaklık durumu gibi ilgili yerler eksiksiz doldurulacaktır)
 • Şirketin Ticaret Odası Kayıt Belgesi aslı ya da “ASLI GİBİDİR” onaylı sureti (başvuru yılı içinde alınmış olmalı
 • Şirketin vergi levhası fotokopisi
 • Şirketin kuruluş gazetesi
 • Şirkette ; ünvan, sermaye arttırımı, amaç ve şirket temsili gibi herhangi bir değişiklik olduysa bunun yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da “ASLI GİBİDİR” onaylı sureti
 • Son ortaklık durumunu gösteren gazete aslı ya da “ASLI GİBİDİR” onaylı sureti
 • Ortakların kimlik fotokopileri
 • Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına, başvuru sahibi şirketin vergi numarası adına yatırılan banka dekontu. (Kod:118) (EFT ya da HAVALE kabul edilmemektedir.)

Adi ortaklık:

 • Kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Başvuru Formu (son ortaklık durumu gibi ilgili yerler eksiksiz doldurulacaktır)
 • Bağlı bulunan Vergi Dairesi Müdürlüğü’ nden  alınacak adi ortaklığa ait vergi numarasını gösterir belge
 • Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına , başvuru sahibi adi ortaklığın vergi numarası adına yatırılan banka dekontu. (Kod: 118) (EFT ya da HAVALE kabul edilmemektedir.)
 • Adi Ortaklık kayıtlarında ortakların her biri için müteahhitlik kaydının tamamlanmış olması gerekir.
 • Adi Ortaklık Sözleşmesi’nin aslı ya da noter onaylı sureti.

Kooperatiler:

 • Başvuru Formu (Yapı kooperatifini temsile yetkili en az iki yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanmalıdır.)
 • Yapı kooperatifinin başvuru yılı içinde alınmış Ticaret Odası Kayıt Belgesi ‘ nin aslı ya da “ASLI GİBİDİR” onaylı sureti
 • Yapı kooperatifinin vergi levhası fotokopisi
 • Yapı kooperatifinin kuruluş gazetesinin aslı ya da “ASLI GiBİDİR” onaylı sureti
 • Yapı kooperatifinin kendi yapılarının müteahhitliğini üstlenmeye yetkili olduğunun gösterir genel kurul kararı ya da kararın yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi ‘ nin aslı ya da “ASLI GİBİDİR” onaylı sureti
 • Kooperatif binalarının inşa edileceği arsanın mülkiyeti kooperatife ait ise  TAPU SENEDİ ; arsanın mülkiyeti kooperatife ait değil ise arsa sahibi ile yapılmış noter onaylı tapuya şerh verilmiş SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ‘ nin aslı ya da “ASLI GİBİDİR” onaylı sureti
 • Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Formu temsile yetkili en az iki yönetim kurulu üyesince imzalanmalı.(Müracaattan sonra sistem kaydı için Müdürlükçe hazırlanan ikinci formunda imzalanması gerekmektedir.)
 • Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopileri.
 • Yönetim kurulu güncel yetki belgesinin aslı ya da “ASLI GİBİDİR” onaylı sureti
 • Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına , başvuru sahibi kooperatifin vergi kimlik numarası adıyla yatırılan banka dekontu. (Kod:118) (EFT ya da HAVALE kabul edilmemektedir.)
 

Sizinle İletişime Geçelim

+90 (536) 597 6130

Detaylı bilgi için arayınız.