Kapasite Raporu Nedir?

Firmaların varolan mevcut iş gücü ve makina teçhizat kapasitesi ile 1 yılda ne kadar üretim yapabileceğini belirleyen, belirlerken de bilimsel kriterler kullanılarak düzenlenen belgedir.Bu raporun geçerlilik süresi 2 yıldır.

Kapasite raporunun düzenlenmesinin amacı,ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit ederek ekonomik plan ve programlar için veri tabanı oluşturmaktır.Bu belge; ihale, ithalat-ihracat, teşvik, kota, tahsis gibi işlemler için ve çeşitli kamu kuruluşları ile Bakanlıklar için kullanılmaktadır.

NOT: Kapasite Raporu talebinde bulunan firmaların SGK’ lı işçi sayısı 1-9 arasında olmalıdır. 10 ve üzeri personele sahip firmalara İTO tarafından Kapasite Raporu verilmemektedir.

Kapasite Raporu Kullanım Alanları:

 • Vergi incelemelerinde
 • Resmi ve özel ihalelerde
 • Yatırım Teşvik Belgesi için
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi için
 • Yurtiçi-yurtdışı kredi teminlerinde
 • Yurtiçi-yurtdışı fuarlara katılımlarda
 • Çeşitli  ithalat ve ihracat işlemleri için
 • İmalat Yeterlilik ve Yerli Malı Belgesi alımında
 • Yasal zorunluluk olan Sanayi Sicil Belgesi müracaatında
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatında ve bu belge kapsamında taahhütlerin kapatılması sırasında
 • İthalatı sırasında tarife kontenjanı uygulanan hammadde temininde kullanılmaktadır.

Kapasite Raporu Kullanan Sektörler:

 • İplik Sanayii
 • Gıda Sanayii
 • Örme Sanayii
 • Kimya Sanayii
 • Döküm Sanayii
 • Dokuma Sanayii
 • Yazılım Firmaları
 • Kaplama Sanayii
 • Deri Eşya Sanayii
 • Ağaç Eşya Sanayii
 • Konfeksiyon Sanayii
 • Toprak Eşya Sanayii
 • Plastik Eşya Sanayii
 • Halı ve Hasır Sanayii
 • Madeni Eşya Sanayii
 • Çeşitli Metal Sanayii
 • Baskı ve Cilt Sanayii
 • Kauçuk Eşya Sanayii
 • Jüt ve Amyant Sanayii
 • Film ve Fotoğraf Sanayii
 • Cam ve Porselen Sanayii
 • Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar
 • Protez ve Ortopedi Sanayii
 • Boya-Apre-Emprime Sanayii
 • Deri Tuzlama ve Asorti İşleri
 • Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii
 • Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii
 • Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii
 • Montaj ve Yetkili Tamir-Bakım Atölyeleri
 • Soğuk ve sıcak Halde Muhtelif Edilen Mamül Eşya Sanayii
 • Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj ve Tamir Atölyeleri

Kapasite Raporu Müracaatını Kimler Yapabilir?

 • Oda üyesi olanlar
 • Sigortalı İşçileri ile üretim yapanlar
 • Adresi tescil edilmiş bir işyeri olanlar
 • Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler

Kapasite Raporu Başvurusunda İstenen Belgeler:

1- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ilgili banka hesaplarına yatırılmış harç dekontu,

2- Kapasite Raporu alacak olan firmanın İTO kayıtlarındaki tescilli adresinin ,bağlı olunan ilçe belediyesinden UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) ile güncellenmiş olması zorunludur.

3- Kapasite Raporu almak için müracaat firma sahibi ya da ortağı tarafından yapılacaksa İmza Sirküsü , eğer vekili tarafından yapılacaksa Vekaletname,

4- Başvuruda bulunan firmanın imalathanesine ait Tapu Senedi ya da yenilenmiş olan Kira Kontratı,

5- Firmada kayıtlı işçilerin son aya ait SGK Hizmet Listesi ve Tahakkuk Fişi,

6- Vergi Levhası fotokopisi

7- Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi,

8- İşyerindeki makine ve teçhizatın toplam bilanço değer beyanı ve listesi, (mali müşavir tarafından onaylı olması gerek)

9- Firmaya ait TSE, ISO, HACCP ve CE gibi kalite belgelerinin listesi ile bu belgelerin fotokopisi

10- Makine Kiralama Sözleşmesi ile kiralanan makineler varsa bu sözleşmenin en az 1 yıllık olması (1 yılın altında kalan sözleşmelerin yenilenmesi gerekir) ve sözleşmede imzası bulunan tarafların imza sirküleri,

11- Leasing (Finansal Kiralama) ile makine edinilmiş ise Leasing Sözleşmesi, makineye ait proforma fatura ve ödeme planı,

12- ITO veznesine yatırılacak Kapasite Tespit Ücret makbuzu.

Tüm bu evraklar tamamlandıktan sonra;

 • Firma, Kapasite Raporu Talep Formu ve yukardaki evraklarla birlikte Ticari Bilgilendirme Koordinatörlüğü’ ne başvuruda bulunur.
 • Başvuru ilgili Raportör tarafından değerlendirilir.
 • Görevli Eksper mühendis önceden belirlenmiş olan tarihte firma işyerine ziyarette bulunur.
 • Eksper mühendis tarafından Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitler yapılarak rapor tanzim edilir.
 • Tanzim edilen rapor 3 nüsha düzenlenerek onaylanmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ ne (TOBB) gönderilir.
 • TOBB’ un onayından sonra 1 nüshası ITO tarafından ilgili birimde firma dosyasında muhafaza edilir.

NOT:

 • Süre bitimi
 • Adres değişikliği
 • Kapasite verilerindeki değişiklik   sebepleriyle Kapasite Raporu’ nun yenilenmesi gerekmektedir.

 

 

Sizinle İletişime Geçelim

+90 (536) 597 6130

Detaylı bilgi için arayınız.