Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) , Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından 1 Eylül 2010 yılında oluşturulmuş ve  6 Eylül 2010 tarihi itibariyle sistem bazlı ihale yayınlanmasına başlanmıştır. KİK ile sözleşme yapma mecburiyeti olan, kamuda tüm mal ve hizmet alımları bu elektronik ortama kayıt olunur ve bu alımlara dair her türlü sözleşme ve formlar sistemin kendisi tarafından oluşturularak ihalelerin ilanı yine otomatik olarak yayınlanır.

Kamu kurumlarının bu platform üzerinden, “ duyuru-gerçekleşme-sonuçlanma”  şeklinde ihalenin her türlü aşamasını belirtebilmektedirler. Ayrıca bütün kamu kuruluşları tarafından yayınlanan ihalelere ve bunlara ait birçok dokümanlara, ihaleyi gerçekleştiren kuruma gitmeden bu elektronik ortam üzerinden erişim sağlanmaktadır.

EKAP Kayıt İşlemi:

 • Satın alım ve ihale işlemleri EKAP üzerinden yürütüldüğü için gerekli görülen protokol doldurulur ve çıktısı alınır. Harcama yetkilisince imzalanıp mühürlendikten sonra tarih atılarak bir sureti KİK’e gönderilir.
 • Tarihi ile birlikte imzalanıp mühürlenen Protokol KİK’e ulaşınca  onaylama süreci başlamış olur.
 • Protokol onaylanınca , yetkilendirilen platform sorumlusu yada sorumlularının e-posta adreslerine  onaylandığına dair bilgi gönderilir. (Bu yüzden belirtilmiş olan e-posta adres ya da adreslerinin aktif ve doğru olması gerekir.)Bu mail ile birlikte  hesapların aktifleştirilmesi için aktivasyon linki de platform sorumlularına gönderilmektedir.
 • Gönderilen aktivasyon aşamaları izlenerek şifreler belirlenir ve kullanıcı hesapları  aktif hale getirilir.
 • NOT: Tüzel kişilerde zorunlu olmak üzere firma kaşesine sahip olanlar için mutlaka protokolde bu kaşeleri kullanılması gerekir.

EKAP Kayıt İçin Gerekli Evraklar: 

Firma Gerçek kişi olması durumunda;

 • Protokol kaydının yapılmış olduğu yıl içinde ilgili meslek odalarından alınan faaliyet belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği
 • Noter tasdikli imza beyannamesi
 • Protokolün vekil tarafından imzalanması durumunda, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekaletname ve noter tasdikli imza beyannamesi

Firmanın Tüzel kişi olması durumunda;

 • Protokol kaydının yapılmış olduğu yıl içinde ilgili meslek odasından alınan faaliyet belgesinin aslı ya da noter tasdikli  örneği.
 • Noter tasdikli imza sirküsü
 • Protokolün vekil tarafından imzalanması durumunda, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekaletname ve noter tasdikli imza beyannamesi
 • NOT: Yukarda belirtilen kalemlerden herhangi birinin eksik olması durumunda protokol onaylanmaz. Gönderilen belgelerin asıl suret ya da noter onaylı suret olmaları gerekir. Fotokopi evrak kabul edilmez.

 

 

Sizinle İletişime Geçelim

+90 (536) 597 6130

Detaylı bilgi için arayınız.