muteahhitlik.jpg

Yapı Müteahhitlik Belgesi

"YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK" te yapılan 03.10.2020 tarihli karara göre müteahhitlerin ruhsat ve sözleşme aşamasından önce müteahhitlik belgesine sahip olması gerekmektedir.

Bu Belgeyi Veren Firmalar

Nasıl Alınır

Müteahhitler bitirdiği işlerin güncel tutarları üzerinden uygun sınıfa başvurur. Müteahhitlerin ayrıca ekonomik ve mali yeterliliği, referans mektubu gibi şartları da taşıması gerekir. Olası zaman ve para kayıplarının önüne geçmek için danışmanlık hizmeti alın.

yapi-muteahhitligi-yeterlilik-sartlar13-09-2022_20220913091952-1.jpg

Müteahhit firmaya ait iş bitirme belgesi yoksa ayrıca ortak diplomaya(inşaat mühendisliği veya mimarlık) sahip değilse H grubundan başlar. H grubu 3B (konut) yapı sınıfında 2.044 m2 inşaat yapabilir. Diploma sahibi kişinin şirket ortağı olarak kesintisiz 5 yıl geçirmiş ve %51 üzerinde hisseye sahip olması gerekir.